حیدرزادهرضا, و محتشممحسن. “مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 35-42. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/37311.