وثوقی نیریمهدی, محویامیرحسین, محمدیمحمد جواد, محویامیر حسین, علی محمدیمحمود, شیرمردیمحمد, و نعیم‌آبادیابوافضل. “بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 33-40. دسترسی اکتبر 19, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40040.