طاهریقدیر. “بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 41-50. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41016.