قزل سوفلوعیاسعلی, و مغربیمحسن. “معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 95-102. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41094.