ناصریدکتر ابوالفضل. “تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 89-91. دسترسی می 25, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/41411.