قلی پورامیر, و علامتیانابراهیم. “بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 51-58. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/43579.