زینلی نجف آبادیمجتبی, مظفریانحمید, و بهارلوییشهریار. “تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 17-24. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/45961.