قلعه بان تکمه داشمیلاد, طاهری تیزروعبدالله, و زارع ابیانهحمید. “چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 87-94. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/47716.