قزل سوفلوعباسعلی, و عظیمیریحانه. “شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (مارس 11, 2015): 27-34. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48658.