کتابمعرفی. “معرفی کتاب”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 96. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48663.