آب و فاضلاب مشهدشرکت. “طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 108-109. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51164.