شرکت آب و فاضلاب مشهددفتر تحقیقات و بهره وری. “رونمایی از سند تدبیر آب مشهد”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 110. دسترسی می 23, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51166.