تاج آبادیمینا, ضیاییعلی نقی, ایزدیعزیز الله, بهرامیروح الامین, و مشکینیجواد. “معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 103-110. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/52069.