مشهدشرکت آب و فاضلاب. “طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . ”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 131-132. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55671.