بینشنگین, نیک سخنمحمد حسین, و سارنگامین. “مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (جولای 31, 2017): 81-94. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55958.