ابوالحسنیلیلی, و خلیلیاحسان. “بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 9-22. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59415.