کشاورزعباس, شریعتمدارمحمدحسین, خسرویعبدالرحیم, شیخی مهرآبادیاحمدعلی, بیکی خشکاعظم, شعبانیمهناز, بخشایشمطهره, کیان‌پورروجا, و فکاریبهزاد. “برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 73-82. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59431.