ماجدوحید, و گلزاری قلعه‌جوقیساحره. “تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 83-92. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59446.