قدوسیحامد, و داوریحامد. “تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 47-58. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59520.