ایلدرمیعلیرضا, و قربانیمحمد. “اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 139-150. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59783.