فلاحمریم, و فاخران اصفهانیسیما. “ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 23-30. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/61307.