دیندارلوعلی, و دستورانیمهدی. “بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه)”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (نوامبر 27, 2017): 31-40. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/61986.