شفیعیمجتبی, و قراریشروان. “مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 95-102. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62154.