شرکت آب و فاضلاب مشهد. “فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آوریل 22, 2018): 192. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72225.