1.
حیدرزادهر, محتشمم. مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 23می2019];1(3):35-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/37311