1.
حیدرزادهر, محتشمم. مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];1(3):35-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/37311