1.
حیدریعص, تیموریانم. بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی). jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):1-. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/37894