1.
ملک جعفریانم, محسنیم. ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 21می2019];1(3):1-. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/38041