1.
ملک جعفریانم, محسنیم. ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];1(3):1-. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/38041