1.
زارعش, حیاتید. تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];1(3):83-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40841