1.
زارعش, حیاتید. تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 25می2019];1(3):83-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/40841