1.
طاهریق. بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 21می2019];2(1):41-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/41016