1.
طاهریق. بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):41-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41016