1.
ناصریدا. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 24می2019];1(3):89-1. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/41411