1.
قلی پورا, علامتیانا. بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 21می2019];2(1):51-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/43579