1.
داودآبادیم, شالپوشش, بلورچیح. بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری). JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 24می2019];2(1):9-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/45959