1.
زینلی نجف آبادیم, مظفریانح, بهارلوییش. تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 25می2019];2(1):17-4. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/45961