1.
زینلی نجف آبادیم, مظفریانح, بهارلوییش. تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):17-4. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/45961