1.
یوسف زاده چابک م, باقری ع, داوری ک. ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 22جولای2019];2(1):25-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/46167