1.
شهرجردیر, رئوفی‌نیام, سجادی فرسح, خلیلیع. رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 25می2019];1(3):17-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/46705