1.
باقریع, نیشابوریش, جمشیدیم, شریعتیمح. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. JWSD [اینترنت]. 11مارس2015 [ارجاع شده 24می2019];1(3):الف-پ. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/48667