1.
باقریع, نیشابوریش, جمشیدیم, شریعتیمح. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. jwsd [اینترنت]. 11 مارس 2015 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];1(3):الف-پ. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48667