1.
آب و توسعه پایدارن. آشنایی با نشریه. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 23می2019];2(1):103-5. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51163