1.
آب و فاضلاب مشهدش. طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 23می2019];2(1):108-9. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51164