1.
شرکت آب و فاضلاب مشهددتوبو. رونمایی از سند تدبیر آب مشهد. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):110. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51166