1.
شرکت آب و فاضلاب مشهددتوبو. ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 24می2019];2(1):111. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51168