1.
آب منطقه ای خراسان رضویش. گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 21می2019];2(1):112. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51170