1.
تاج آبادیم, ضیاییعن, ایزدیعا, بهرامیرا, مشکینیج. معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):103-10. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/52069