1.
مشهدشآوف. طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):131-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55671