1.
مشهدشآوف. طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(1):131-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/55671