1.
بینشن, نیک سخنمح, سارنگا. مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم. jwsd [اینترنت]. 31 جولای 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):81-4. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55958