1.
ابراهیم ‏آبادیغ, داودآبادیم, شالپوشش. شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(1):1-. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59408