1.
ابوالحسنیل, خلیلیا. بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(1):9-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59415