1.
شاهنوشین, نقویس, رحمتیاا. بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 23می2019];3(1):31-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59426