1.
کشاورزع, شریعتمدارم, خسرویع, شیخی مهرآبادیا, بیکی خشکا, شعبانیم, بخشایشم, کیان‌پورر, فکاریب. برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(1):73-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59431