1.
ماجدو, گلزاری قلعه‌جوقیس. تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];3(1):83-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59446