1.
ماجدو, گلزاری قلعه‌جوقیس. تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 19می2019];3(1):83-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59446