1.
قدوسیح, داوریح. تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(1):47-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59520